Đặt tráp ăn hỏi trọn gói tại Nam Phong

Lễ ăn hỏi là một nghi thức quan trọng trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Lễ ăn hỏi là cột mốc quan trọng trong hôn nhân của đôi bạn trẻ. Gói dịch vụ đặt tráp ăn hỏi tại Nam phong đem đến cho bạn và gia đình những mâm tráp lễ vật ăn hỏi đẹp và sang trọng nhất.

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Rượu vang France – Chile
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên…

Tráp dạm ngõ

Lễ ăn hỏi 5 tráp

Lễ ăn hỏi 5 tráp hoa quả thường Trang trí hoa tươi : 7.000.000 trở lên

 1. Tráp cau trang trí hoa tươi
 2. Tráp Rượu thuốc (3 vang + 3 vina) trang trí hoa tươi ( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Tráp hoa quả trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 50 xuất + bánh phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Hạt sen 50 xuất + Chè 50 xuất chung trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy , 10 lì xì bê tráp, 3 lễ đen, 10 chữ hỉ dán tưởng, túi chia quà, 1 xuất lại quả, Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 5 tráp rồng phượng nhỏ Trang trí hoa tươi: 8.800.000 trở lên

 1. Tráp cau trang trí hoa tươi
 2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Tráp hoa quả trang trí Rồng Phượng
 4. Tráp sen 50 xuất + Chè 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Bánh Cốm 50 xuất + Phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy , 10 lì xì bê tráp, 3 lễ đen, 10 chữ hỉ dán tưởng, túi chia quà, 1 xuất lại quả, Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 5 tráp rồng phượng đẹp Trang trí hoa tươi: 10.800.000 trở lên

 1. Tráp cau trang trí Phượng + hoa tươi
 2. Tráp rượu thuốc ( 3 vang + 3 vina) trang trí hoa tươi ( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Tráp hoa quả trang trí Rồng
 4. Tráp sen 50 xuất + Chè 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Bánh Cốm 50 xuất + Phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy , 10 lì xì bê tráp, 3 lễ đen, 10 chữ hỉ dán tưởng, 1 tráp xin dâu, túi chia quà, 1 xuất lại quả, Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 5 tráp Vip Trang trí hoa tươi: 12.500.000 trở lên

 1. Tráp cau trang trí hoa tươi
 2. Tráp Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Tráp hoa quả Táo nhập khẩu ( ~ 40 quả)
 4. Bánh cốm 50 xuất + bánh phu thê 50 xuất trang trí hoa tươi
 5. Tráp Hạt sen 50 xuất + Chè 50 xuất chung trang trí hoa tươi

Khuyến mại : 2 pháo giấy , 10 lì xì bê tráp, 3 lễ đen, 10 chữ hỉ dán tưởng, 1 tráp xin dâu, túi chia quà, 1 xuất lại quả, Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp

Lễ ăn hỏi 7 tráp hoa quả thường Trang trí hoa tươi : 8.500.000 trở lên

 1. Cau trang trí hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Hoa quả thường trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

=> Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp hoa quả rồng phượng Trang trí hoa tươi : 10.000.000 trở lên

 1. Cau trang trí Phượng +  hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Hoa quả trang trí Rồng
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

=> Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 tráp xin dâu, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp hoa quả Vip: 12.500.000 trở lên

 1. Cau trang trí hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Hoa quả Táo nhập khẩu ( ~40 quả) trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

=> Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 tráp xin dâu, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội

Lễ ăn hỏi 7 tráp hoa quả rồng phượng Vip đặc biệt: 15.000.000 trở lên

 1. Cau trang trí Phượng ( dáng miền Nam) +  hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Hoa quả trang trí Rồng( dáng miền Nam)
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi

=> Khuyến mại : 100 túi chia quà, 4 pháo, 14 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 10 chữ hỉ dán tường, 1 tráp xin dâu, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội

Lễ ăn hỏi 9 tráp

Lễ ăn hỏi 9 tráp hoa quả thường: 13.500.000 trở lên

 1. Cau nguyên buồng trang trí hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Hoa quả thường trang trí hoa tươi
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi
 8. Xôi 9kg  trang trí trái tim hỉ 2 tầng
 9. Lợn sữa quay 6kg

Khuyến mại : 6 Pháo giấy , 18 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 100 túi chia quà, 10 chữ hỉ dán tường, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 9 tráp hoa quả rồng phượng: 15.800.000 trở lên

 1. Cau nguyên buồng trang trí Phượng + hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Hoa quả trang trí Rồng
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi
 8. Xôi 2 tầng trái tim chữ hỉ  9kg
 9. Lợn sữa quay 6kg

Khuyến mại : 6 Pháo giấy , 18 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 100 túi chia quà, 10 chữ hỉ dán tường, 1 xuất lại quả, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Lễ ăn hỏi 9 Tráp hoa quả rồng phượng Vip : 18.500.000 trở lên

 1. Cau nguyên buồng trang trí Phượng VIP ( dáng miền Nam) + hoa tươi
 2. Rượu thuốc (3 vang chile + 3 vina) trang trí hoa tươi( đổi sang thuốc 3 số ngoại + 700.000)
 3. Hoa quả trang trí Rồng VIP( dáng miền Nam)
 4. Bánh cốm 100 hộp trang trí hoa tươi
 5. Bánh phu thê 100 hộp trang trí hoa tươi
 6. Tráp Hạt sen 100 hộp trang trí hoa tươi
 7. Tráp Chè 100 hộp trang trí hoa tươi
 8. Xôi 2 tầng trái tim chữ hỉ  9kg
 9. Lợn sữa quay 6kg

Khuyến mại : 6 Pháo giấy , 18 lì xì bê tráp, 3 lì xì lễ đen, 100 túi chia quà, 10 chữ hỉ dán tường, 1 xuất lại quả, 1 tráp xin dâu miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Click here to add your own text